Cửa hàng bán cao sâm 6 năm tuổi hàn quốc ở Bình Thạnh quận 3 quận 2

Cửa hàng bán cao sâm 6 năm tuổi hàn quốc ở Bình Thạnh quận 3 quận 2

Sản phẩm

Cao Hồng Sâm KGS G3
3.800.000 VNĐ