Sử dụng nhân sâm tươi Hàn Quốc cần lưu ý những gì?