Đông Trùng Hạ Thảo

Đông trùng hạ thảo là một thảo được rất quý, qua những quá trình chế biến hiện đại của Hàn Quốc cho ra những sản phẩm viên uống đông trùng hạ thảo, nước đông trùng hạ thảo dễ sử dụng tốt cho sức khỏe.