Rượu Sâm Hàn Quốc

Nhân sâm tươi Hàn Quốc ngâm rượu với đa dạng thể tích như: Bình rượu sâm loại 1L, rượu sâm loại 3L, 5L, 10L, 13L... Quý khách hàng muốn mua nhân sâm Hàn Quốc ngâm rượu uy tín tại TPHCM - Bình Dương xin liên hệ.

Bình Rượu Ngâm Sâm Loại 18L - N5
Liên hệ để biết giá
Bình Rượu Ngâm Sâm Loại 3L - N57
Liên hệ để biết giá
Bình Rượu Ngâm Sâm Loại 5L - N40
Liên hệ để biết giá
Bình Rượu Ngâm Sâm Loại 1L - N78
Liên hệ để biết giá