Sâm tươi ngâm rượu bao nhiêu ngày có thể uống được???