Thay đổi thói quen khi chọn quà tặng quà biếu tết.